นาฬิกา Blancpain
์แบรนด์นาฬิกา Blancpain
Blancpain watches are the oldest watch brand in the world. In 1735, Jean-Jacques Blancpain converted the ground floor of a barn into a factory. and is known around the world for its Fifty Fathoms dive watch. Breguet
>> ไปยังเว็บไซต์นาฬิกา Blancpain เพื่อดูว่านาฬิกาหรูของ Blancpain ราคาเท่าไร

Blancpain Watches

Blancpain has never made a quartz watch and never will

blancpain fifty fathoms

Fifty Fathoms

blancpain l evolution

L-Evolution

blancpain leman

Leman

blancpain mis d art

Metiers D' Art

blancpain specialty

Specialties

blancpain villeret

Villeret

Search for products

About Blancpain

Blancpain is a prestigious Swiss luxury watch brand with a history dating back to 1735, known for its commitment to traditional craftsmanship. Outstanding quality and elegant designs, Blancpain is famous for producing some of the finest mechanical watches in the world.

This brand was founded by Jehan-Jacques Blancpain in Villeret, a small village in the Swiss Jura Mountains. Early on, Blancpain focused on creating complicated pocket watches such as the Perpetual Calendar and Moonphase.

Blancpain remained a family business for generations until it was acquired by Jean-Claude Biver and the Swatch Group in 1980 under their leadership. Blancpain experienced a renaissance and revival. while maintaining a strong commitment to preserving heritage and traditional watchmaking techniques.

Blancpain is famous for its expertise in the production of mechanical movements. And the brand prides itself on making all its watches entirely by hand. Each watch is meticulously crafted by skilled craftsmen and watchmakers who combine centuries of knowledge and precision.

Blancpain watches feature a timeless design. attention to detail and exquisite decoration The brand offers a variety of collections, including the Fifty Fathoms, a high-performance dive watch that has been a favorite of professional divers and underwater explorers since its launch in 1953. The Villeret collection showcases the Classic and elegant Blancpain, this is a simple dress watch with a traditional design.

In recent years, Blancpain has also been recognized for its dedication to preserving and supporting the marine environment. The brand is actively involved in ocean conservation projects through partnerships with organizations such as National Geographic and Gombessa Expeditions, demonstrating its commitment to sustainability and environmental responsibility.

Blancpain's unwavering commitment to horological excellence. With a rich history and timeless design. This has earned the brand a prestigious status in the luxury watch industry. Blancpain watches are sought after by collectors and watch enthusiasts around the world. It symbolizes the combination of traditional craftsmanship, innovation and elegance.

What Makes Blancpain Watches So Appealing?

ส่วนที่น่าดึงดูดของแบรนด์บลองแปงคือประวัติศาสตร์อันยาวนาน และนวัตกรรมที่ถือกำเนิดขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากความทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตของแบรนด์อยู่เสมอ จึงมีการขยายแบรนด์นี้อย่างจริงจัง บลองแปงเป็นที่รู้จักจากคอลเลกชันยอดนิยม เช่น Fifty Fathoms และ Leman ปัจจุบัน เป็นแบรนด์นาฬิกาที่เป็นที่ต้องการของทั่วโลกและเป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบ การบอกเวลาที่เหนือชั้น และสไตล์ที่น่าทึ่ง

History of Blancpain Watches

Blancpain has a fascinating and storied history spanning more than two and a half centuries. Here is an overview of the brand's key milestones:

1735: Blancpain founded in Villerets. Switzerland By Jean-Jacques Blancpain began as a small workshop. that produces pocket watches with complex mechanisms

1815: Frédéric-Louis Blancpain, direct descendant of Jehan-Jacques Blancpain takes over the company. under his leadership Blancpain has experienced growth and is recognized for its precision and craftsmanship.

1926: The Blancpain brand remains family owned. Passed down from generation to generation. Frédéric-Louis Blancpain's great-granddaughter Betty Fiechter is married to watchmaker André Léal. Together they lead the company and innovate in the field of mechanical watches.

1953: Blancpain launches the iconic Fifty Fathoms watch. Considered one of the first modern dive watches, the Fifty Fathoms was developed in collaboration with Captain Bob Maloubier and French Lieutenant Commander Claude Riffaud and is known for its rugged construction, water resistance and reliability.

1983: The brand faced challenging times due to the quartz crisis. This was a time of the popularity of quartz watches and the decline of mechanical watches. Blancpain was bought by Jean-Claude Biver and Jacques Piguet, who would later become influential figures in the Swiss watch industry.

1992: Blancpain experiences a renaissance. Under the leadership of Jean-Claude Beaver and Jacques Piquet, the brand focused on reviving traditional watchmaking techniques and creating beautiful mechanical watches.

1999: Blancpain becomes part of the Swatch Group, one of the world's largest watch companies. It helps Blancpain benefit from the group's resources. while maintaining its distinct identity and commitment to traditional craftsmanship

2006: Blancpain opens a new production facility in Le Brasus, Switzerland. The state-of-the-art facility combines traditional watchmaking expertise with modern technology.

Blancpain's rich heritage is marked by its dedication to preserving traditional watchmaking craftsmanship. This brand is known from The complexity of the mechanism and hand-decorated techniques Blancpain watches are highly praised for their elegance, sophistication and attention to detail.

Today, Blancpain continues to produce excellent watches. This includes classic Dress, Sport and Complications watches. with high complexity The brand is committed to innovation, craftsmanship and the artistry of traditional Swiss watchmaking. Blancpain watches are sought after by collectors and enthusiasts around the world. By collecting inheritance Expertise and the brand's timeless elegance

Why Should You Purchase a Pre-Owned Blancpain Watch?

If you are looking for a Blancpain watch, Siam Watch Club will provide you with more options. We strive to find quality pre-owned watches to offer. Plus, thanks to our team of professionals who know Blancpain watches and the brand well, you can rest assured that you will be purchasing an authentic, second-hand Blancpain watch, in excellent condition, at a fair price.
นาฬิกา blancpain
นาฬิกา blancpain
นาฬิกา blancpain
นาฬิกา blancpain

Sell Your Watch

We Buy Your Watch At The Best Price

Siam Watch Club shop sells genuine second-hand luxury watches. And our shop also buys watches.
with the best price And it's more convenient because we have a service to buy at the location.