นาฬิกา Girard Perregaux
Girard Perragaux
Girard-Perregaux It is a watch brand from Switzerland. The brand is now 228 years old, designing and producing movements from the humble generation. up to highly complex models The outstanding model is Sporty body And it is a Skeleton watch because it is an open work that allows you to see every detail of the mechanism.
>> ไปยังเว็บไซต์นาฬิกา Girard-Perregaux เพื่อดูว่านาฬิกาหรูของ Girard-Perregaux ราคาเท่าไร

Girard-Perregaux Watches

Never do anything without advice

girard perregaux 1966

1966

girard perregaux laureato

Laureato

girard perregaux vintage

Vintage 1945

girard perregaux neo bridge

Neo Bridge

girard perregaux world time

World Time

girard perrepaux hawk

Hawk

Search for products

About Girard-Perregaux

Girard-Perregaux is a Swiss luxury watch manufacturer with a history spanning more than two centuries. The company was founded in 1791 by Jean-François Boat, who started out as a watchmaker. and later expanded his business to include other watch mechanisms.

Girard-Perregaux is a Swiss luxury watch manufacturer with a history spanning more than two centuries. The company was founded in 1791 by Jean-François Boat, who started out as a watchmaker. and later expanded his business to include other watch mechanisms.

ในช่วงปีแรก ๆ Girard-Perregaux ได้รับชื่อเสียงในด้านการผลิตนาฬิกาคุณภาพสูงที่มีกลไกที่ซับซ้อน แบรนด์นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ผลิตนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในด้านงานฝีมือ

Invention of the Tourbillon: In 1860, Girard-Perregaux A tourbillon is a mechanical device intended to counteract the effects of gravity on a watch's timekeeping. which increases accuracy tourbillon mechanism Girard-Perregaux It became iconic and is still produced by the brand today.

Expansion and Innovation: Girard-Perregaux It continues to expand its expertise and offer many groundbreaking innovations. In the late 19th century, the brand developed wristwatches for the German navy. and began producing watches for women It reflects our agility and commitment to innovation.

Quartz Revolution and Renaissance: Like other Swiss watch brands, Girard-Perregaux Facing challenges during the quartz crisis of the 1970s, however, the brand experienced a renaissance in the 1980s with its acquisition by the Sowind Group and the appointment of Luigi Macaluso as CEO under the leadership of Macaluso Girard-Perregaux.

In-house production and movement: Girard-Perregaux It has made a major investment in its own production facility. This gives the brand control over the entire watchmaking process. The company produces its own mechanisms. Including highly complex calibers and unique mechanisms.

Signature Collection: Girard-Perregaux There are many signature collections that showcase craftsmanship and beauty in design. This includes the iconic Laureato model, which has a distinctive octagonal bezel, and the Vintage 1945 model, known for its Art Deco-inspired rectangular case. The brand also produces highly complicated timepieces, such as the Three collection. Bridges, which showcases technical expertise and innovative spirit.

Girard-Perregaux It continues to create extraordinary watches that combine traditional craftsmanship with contemporary design and technical innovation. The brand's watches are highly praised for their precision, elegance and attention to detail. With a commitment to excellence and a rich legacy Girard-Perregaux Still an important figure in the world of luxury watchmaking

The History of Girard-Perregaux

Constant Othenin-Girard Opens a small watch factory in La Chaux-de-Fonds. Switzerland in 1850. Four years later, he married Marie Perregaux, who came from a respected family of watchmakers. The company took on its current name in 1856: Girard-Perregaux. Success came quickly, and in 1906 Girard-Perregaux Acquired a watch company founded by Jean-François Bautte, which has been in operation since 1791. The manufacturer has considered the year 1791 since its founding.

At the start of the Great Depression in 1929, Otto Graef purchased the company from Manufacturing Internationale de Montres d'Or (MIMO) the business remained in the hands of the Graef family until 1979, when it was sold to Desco von Schulthess AG. It was acquired by businessman Francis Besson. Girard-Perregaux in 1988, sold to former racing driver Luigi Macaluso and the Sowind Group in 1992. It last changed hands in 2011 and has been operated by French fashion conglomerate Kering ever since.

Over 200 Years of Swiss Refinement

Girard-Perregaux It has a tradition more prevalent than any other Swiss watchmaker. The company can be traced back to 1791 and has always fostered a spirit of innovation. Historically, their watchmakers have been dedicated first and foremost to the development of tourbillons.

Girard-Perregaux One of the most famous was the “Tourbillon With Three Gold Bridges,” a pocket chronometer that won the company a gold medal for outstanding precision at the 1889 World's Fair. It is in the modern Bridges collection, which includes a model with a three-axis tourbillon. minute repeater or planetarium Other important events in the history of Girard-Perregaux movements include the introduction of the ultra-flat automatic Gyromatic movement in 1957 and the introduction of the high-frequency Chronometer HF movement in 1966.

นาฬิกา girard perregaux
นาฬิกา girard perregaux
นาฬิกา girard perregaux
นาฬิกา girard perregaux

Sell Your Watch

We Buy Your Watch At The Best Price

Siam Watch Club shop sells genuine second-hand luxury watches. And our shop also buys watches.
with the best price And it's more convenient because we have a service to buy at the location.