[searchandfilter fields="search,post_tag" post_types="บทความ"]

Tag: นาฬิกานักการเมือง

นาฬิกานักการเมือง-june23-0

ส่องข้อมือนักการเมืองไทย ใส่นาฬิกาอะไรไปดูกัน!

เป็นกระแสร้อนแรงสุด ๆ ในประเทศไทยกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา และแน่นอนว่านักการเมือง มักมาคู่กับนาฬิกา Siam Watch Club จึงขอพาทุกท่านมาส่องข้อมือนักการเมืองไทยกันว่าพวกเขาใส่อะไร

Read More »