Tag: Bovet

ออสการ์แห่งโลกนาฬิกาสายกลไล

ออสการ์แห่งโลกนาฬิกาสายกลไก

นาฬิกาสายกลไกต่างเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกวันนี้ ที่สุดของนาฬิกาเข้าประกวดสายกลไกของงาน GPHG ซืึ่งถือเป็นงานออสการ์ของโลกนาฬิกา

Read More »